© 2020 Dubain Suomi-koulu

Koulumme

Suomi-koulun käytäntöjä
 
 • Tule ajoissa paikalle ja odota luokan ulkopuolella opettajan saapumista. Luokkiin ei saa mennä sisään ennen kuin opettaja on paikalla.

 • Muistutathan lastasi wc-käynnistä ennen tuntia jottei tunti keskeydy.

 • Olemme tiloissa vieraina, pidetään yllä suomalaisten hyvää mainetta! Jokainen osaltaan huolehtii siitä, ettei koulun tiloja tai omaisuutta sotketa tai rikota ja ettei luokissa oleviin tavaroihin kosketa.

Dubain Suomi-kouluun voivat osallistua lapset, jotka puhuvat suomea äidinkielenään tai toisena kielenään.
Dubain Suomi-koulun tavoitteet:
 • Suomen kielen opiskelu on hauskaa
 • Rikastuttaa kielitaitoa ja rohkaista
  käyttämään suomen kieltä.
 • Tutustuttaa Suomeen ja sen kulttuuriin.
 • Opettaa suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta niin itseään kuin muita ihmisiä kohtaan.


 

 • Oppilaille ja opettajille tulee taata työrauha oppitunneilla. Ohjeistamme ja ojennamme lapsia tarvittaessa. Vanhemmat voivat vaihtaa kuulumisia kirjastolla ja kahvilassa. Luokkakäytävät rauhoitetaan oppituntien ajaksi.

 • Ole ajoissa paikalla lasta hakiessasi. Yksin ei ole kenenkään kiva odotella. 

 • Muistathan ilmoittaa poissaoloista ryhmän opettajalle joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kolme peräkkäistä etukäteen ilmoittamatonta poissaoloa johtaa automaattisesti koulupaikan menettämiseen.